75 jaar Chiro

75 jaar Chiro

In het werkjaar 2016-2017 bestaan we 75 jaar.

We vieren dit met de volgende activiteiten:

  • Donderdag 25 mei 2017: Chirotaptoe op de Groenmarkt
  • Vrijdag 26 mei 2017: Receptie 75 jaar Chiro voor (oud-)leiding en muziekkapel op de Chirokoer
  • Zaterdag 27 mei 2017: Sintmatte Live 2.0 (optredens, foodtrucks,…) op de Chirokoer
  • Zondag 28 mei 2017: Uitstap naar de Efteling voor leden, (oud-)leiding, muziekkapel…