Extra maatregelen voor het bivak

Extra maatregelen voor het bivak

Hier nog even de extra maatregelen die gelden voor ons bivak

 

  • Misschien de belangrijkste aanpassing is dat wij dit jaar de leden, leiding en keuken in bubbels onderverdelen. zoals de meeste wel al gehoord zullen hebben mag je op kamp maar met max 50 in fysiek contact staan. Dit wil zeggen dat wij ons in 2 groepen of bubbels moeten verdelen op kamp. Wij gaan dit doen door een groep te maken voor de ribbels, speelclub en rakkers en een groep met de toppers, kerels en aspi’s. De keuken sluit zich aan bij de bubbel van de jongere afdeling als er nog plaats is, zo niet vormt de keuken een aparte bubbel maar dat hangt nog af van de inschrijvingen. Binnen een bubbel zijn er geen veiligheidsvoorschriften maar dit wil niet zeggen dat zomaar alles mag. Best vermijden we veel fysiek intensieve contact spelletjes en we moeten nog steeds op regelmatige basis wassen. De twee bubbels mogen absoluut niet met elkaar in contact komen, dit geldt evengoed voor leden als voor leiding en keuken. Een hele aanpassing maar wel noodzakelijk.

 

  • Ten tweede vragen wij dit jaar om de kinderen te brengen en te komen halen op de kampplaats, dat om een samenkomst aan de bus te vermijden. De kinderen worden per afdeling in shiften op de kampplaats verwacht. Wij zullen aan de kampplaats een kiss&ride voorbereiden. Het is dan ook echt de bedoeling dat de ouder het kind afzet en zelf in de auto blijft zitten. Het kamp zal ook iets korter zijn dan andere jaren, de kinderen worden pas op 11 augustus namiddag verwacht zo kunnen de leiders de kampplaats voorbereiden, de camion uitladen, het materiaal klaarzetten,… Ook moeten de kinderen 19 augustus gehaald worden in de namiddag. De exacte uren waarop de kinderen verwacht worden volgen nog.
  • Natuurlijk kunnen we niet alles doen wat op een normaal kamp doen. Zo zal er geen startbezinning zijn voor het vertrek aangezien we ook niet samen vertrekken. Misschien het belangrijkste voor de ouders is dat er dit jaar geen bezoekdag is. Wij moeten zoveel mogelijk vermijden dat er mensen die geen plaats hebben in een bubbel van ons de kampplaats betreden daarom ook geen ouders. Voor de startbezinning en bezoekdag zijn we wel aan het werken voor een online vervanging zodat de ouders hun kinderen toch nog kunnen zien. Ook voor de activiteiten voor de kinderen veranderen er een aantal dingen. Er zal dit jaar geen tweedaagse of trektocht zijn aangezien we zo weinig mogelijk de kampplaats mogen verlaten om zo contact met andere te vermijden. De andere activiteiten zoals een zangstonde, een mariahulde, een barbecue of een kampvuur kunnen we doorgaan maar ook hier moeten we met de leidingsploeg zorgen voor de nodige afstand tussen de bubbels.

 

  • Voor leden vanaf de toppers is het meenemen van een mondmasker verplicht. Neem er voldoende mee, een stuk of 10. Wij geven de voorkeur aan wegwerp mondmaskers aangezien een mondmasker van stof volgens strikte regels gewassen en gestreken moet worden. Leiding en keukenploeg nemen er ook voldoende mee.

 

  • Nog enkele dingen die je als ouder moet weten voor je kind met ons vertrekt op kamp. Als je kind in de 5 dagen voor het vertrek op kamp ziek is geweest mag hij niet mee op kamp. hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. Dit moet niet alle 5 de dagen zijn maar zelfs 1 van de 5 dagen ziek zijn = niet mee op kamp. Dit is wel belangrijk voor de ouders om hier goed mee op te letten aangezien het hier wel de verantwoordelijkheid is van de ouder om het kind gezond mee op kamp te sturen. Als je zoon in een risicogroep zit mag hij enkel mee met doktersattest, er is een lijst opgesteld door experts met ziekten die in de risicogroep zitten: https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf. Hiervoor zullen de ouders bij aankomst een document moeten afgeven waarin staat dat hun kind niet ziek op kamp vertrok. Moest uw zoon op kamp ziek worden moet je het wel meteen komen halen, het is dan onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het lid dan niet meer in contact komt met andere. Ook zal er tijdens het volledige kamp een huisarts  uit de buurt op stand-by staan voor moest het nodig zijn.

 

  • Wij snappen dat dit een hele boterham aan maatregelen zijn maar deze zijn wel besproken met hele leidingploeg met advies van chiro nationaal, het gewest en onze keukenploeg. Natuurlijk belemmeren deze maatregelen ons er niet in om er een geweldig kamp van te maken voor iedereen. Wij zijn dan ook met leidingsploeg bezig met een top programma te voorzien om al deze gemiste activiteiten op te vangen. Moest je nog vragen hebben laat zeker van je horen.